Gemeenteraad 13 januari 2020

 • 6 januari 2020

Op maandag 13 januari 2020 gaat de Gemeenteraad door in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting is openbaar en start om 20 uur. 

Hieronder vindt u de agendapunten die besproken zullen worden:

 1. Verhindering gemeenteraadslid om medische redenen en verzoek tot vervanging: akteneming
 2. Installatie en eedaflegging gemeenteraadslid als vervanger van verhinderd gemeenteraadslid 
 3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag Gemeenteraad 16 december 2019
 4. Aanduiden waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid titularis: goedkeuring 
 5. Intekenen op het raamcontract van Fluvius voor de aankoop van nieuwe bestelwagens met CNG-motor en/of elektrische motor en vernieuwen van het wagenpark van de technische dienst: goedkeuring 
 6. Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits: goedkeuring. 
 7. Overeenkomst met maatregelen voor 2020-2022 voor het behalen van het sociaal objectief: goedkeuring
 8. Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst Parkbos: goedkeuring 
 9. Charter voor meer biodiversiteit in Sint-Martens-Laten 2020-2026: goedkeuring 
 10. Samenwerking met Techniekacademie periode 2020-2025: goedkeuring 
 11. Reglement Speelpleinwerking Oase: goedkeuring 

Toegevoegde punten:
1. Aanleg urnenveld op het kerkhof van Deurle – principebeslissing: goedkeuring
2. Heraanleg Kerkweg – vragen om toelichting en principebeslissing heraanleg: goedkeuring
3. Plaatselijke Openbare Bibliotheek – voordracht lid beheerraad: goedkeuring

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
11 april gesloten
13 april gesloten