Gemeenteraad 17 februari 2020

  • 17 februari 2020

Op maandag 17 februari 2020 gaat de Gemeenteraad door in de raadzaal van het gemeentehuis. De zitting is openbaar en start om 20 uur. 

Hieronder vindt u de agendapunten die besproken zullen worden:

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag Gemeenteraad 13 januari 2020.

2. Raamovereenkomst levering drank en toebehoren voor het lokaal bestuur voor een periode van 1/4/2020 –31/12/2023: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

3. Toetreding Poolstok als P&O aankoopcentrale: goedkeuring.

4. Aanvulling personeelsformatie contractueel personeel gemeente: goedkeuring.

5. Afsluiten huurovereenkomst tussen gemeente en Habitare + voor woning Open Veld 9 en onderverhuren woning: goedkeuring.

6. Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde – samenwerken op het gebied van Tijdelijke Werkervaring: goedkeuring.

7. Aanleg wegenis- en rioleringswerken in Overmeerspark: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningsprocedure.

8. Opheffen richtlijn goede ruimtelijke ordening: goedkeuring.

9. Aanvullend politiereglement – parkeerverbod pare kant Burgemeesterstraat: goedkeuring.

10. Werken ‘Vernieuwen technieken i.f.v. duurzaamheid, veiligheid en comfort, werken toegankelijkheid en renovatie badkamers seniorenflats OCMW’: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

11. Kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen – verlenging: goedkeuring.

12. Reglement Karel van de Woestijneprijs: goedkeuring.

13. Aanvaarding schenking portret Dessenis: goedkeuring.

14. Aanvulling toelage verenigingsleven 2020: goedkeuring.

15. Aanvaarding schenking aan de Gemeentelijke Basisschool: goedkeuring.

16. Vaststellen capaciteit in functie van digitaal aanmelden: goedkeuring. 

Toegevoegde punten: 

1. Deelname Earth Hour op 28 maart 2020 - goedkeuring
2. Aanvullend politiereglement Burgemeesterstraat - invoeren eenrichtingsverkeer - goedkeuring

 
Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag OCMW-raad 16 december 2019.

2. Sociaal Verhuurkantoor Schelde en Leie – Notulen vergadering raad van bestuur: kennisgeving.

Toegevoegde punten:

1. Indexering aanvullende financiële steun - goedkeuring

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
11 april gesloten
13 april gesloten