Goedkeuring afwegingskader goede ruimtelijke ordening

  • 23 december 2019

Op de gemeenteraad van 16 december 2019 werd het afwegingskader voor een goede ruimtelijke ordening goedgekeurd. 

Iedere aanvraag tot omgevingsvergunning wordt getoetst aan de ‘goede ruimtelijke ordening’. De goede ruimtelijke ordening is een begrip in de stedenbouw waarbij de aanvraag beoordeeld wordt aan de hand van aandachtspunten en criteria. 

Het document behandelt 3 thema’s: de inrichting van de huiskavel, publiciteitsinrichtingen en technische installaties. 

De rode draad van het afwegingskader is het versterken en waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit door middel van een sober straatbeeld met beplanting als verbindend element, ruimte vrijwaren voor waterretentie, een minimum aan hoogstammig groen op alle bebouwde percelen en het vermijden van hinder afkomstig van technische installaties. 

Meer informatie en het afwegingskader zijn hier te vinden.

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
11 april gesloten
13 april gesloten