Ophaling restafval, PMD, P&K voortaan op donderdag + niet in containers plaatsen

  • 12 januari 2021

LET OP: restafval, PMD, papier en karton wordt voortaan op donderdag opgehaald; de eerste inzameling van alle afval is op 14 januari

Vanaf dit jaar wordt het restafval in onze gemeente opgehaald door een nieuwe ophaalfirma. Om te verzekeren dat uw afval correct wordt ingezameld, zetten we graag even de afspraken op een rijtje.

Geen afvalzakken in tonnen, kuipen of containers plaatsen

Belangrijk om weten is dat het ophaalcontract bepaalt dat de ophaalfirma geen afval mag inzamelen dat in (zakken in) tonnen, kuipen of containers wordt aangeboden.
Bij de eerste ophaling bleek dat bij veel adressen toch het geval te zijn. De vorige inzamelfirma stond dit oogluikend toe, maar nu willen we toch met klem vragen om dus geen afval meer aan te bieden in tonnen, kuipen of containers. Uw huisvuilzakken dienen los en duidelijk zichtbaar aan straat te worden gezet. Afval dat niet correct wordt aangeboden, zal niet meer worden opgehaald.

Er zijn goede redenen om het afval in containers voortaan te weigeren. Met het verminderen van de lichte verpakkingsfractie uit het restafval (invoering van P+MD) is de restafvalzak een stuk zwaarder geworden. Zo’n zak uit een container moeten heffen, is ergonomisch onverantwoord, ook al omdat deze er vaak wat klem in zit. Bij gesloten containers is het dan weer niet duidelijk welk type afval er onder het deksel zit. Alles samen neemt het inzamelproces zo een stuk meer (onvoorziene) tijd voor de ophaler in beslag.

Geef dieren geen reden om uw afvalzak te doorzoeken

Kraaien, ratten, vossen, katten … allen zijn het opportunisten die zich maar wat graag tegoed doen aan de etensresten in uw afvalzak. Maar als er niets te bikken valt, zullen ze uw zak met rust laten. Zet de kat dus niet bij de melk en geef ze vooral geen reden om uw zak te bezoeken. Verspil zo weinig mogelijk voedsel: onverwerkte etensresten kunt u perfect kwijt op een composthoop; verwerkte etensresten gaan de koelkast in voor morgen.

Alle huisvuilinzameling voortaan op donderdag

Tot vorig jaar werd PMD en papier en karton op vrijdag ingezameld. De ophaaldag wordt nu verlegd naar donderdag. De ophaling van restafval is wekelijks; die van PMD en papier en karton tweewekelijks.
Recent ontving u een ophaalkalender in de bus, maar wist u ook dat er een handige app bestaat of dat u de ophaaldata kunt toevoegen aan uw digitale agenda? Op onze website vindt u de nodige informatie en weblinks.

Afval aan straat plaatsen tussen 17u en 6u

Volgens het ophaalcontract mag de ophaalfirma het afval inzamelen vanaf 7 uur ’s morgens. De ophaalfirma bepaalt zelf per gemeente de volgorde van ophaaladressen.
Daarom wordt iedereen gevraagd het afval ten vroegste op woensdag 17u en ten laatste op donderdag 6u, buiten te plaatsen.

Informatie en meldingen

Alle informatie over de huisvuilophalingen vindt u op onze website.
Met vragen of problemen bij de ophaling kan u steeds terecht op het meldpunt van IVM via 0800 13 580 of via het klachtenformulier.

 

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.