Infomoment aanleg fietssnelweg Langs de Spoorweg

  • 7 februari 2019

Tijdens de vorige legislatuur heeft de Provincie Oost-Vlaanderen, in overleg met de gemeente, het initiatief genomen om van ‘Langs de Spoorweg’ een fietssnelweg te maken. Ze waren van mening dat, door de aanleg van een fietssnelweg binnen onze gemeente, er een volwaardig alternatief kon geboden worden aan de fietsers voor het woon-werkverkeer maar dat dit ook meer mensen zou stimuleren om meer hun verplaatsingen (naar Gent of Deinze) met de fiets te doen.
Ook de bewoners in Langs de Spoorweg werden in het verhaal betrokken en al de overlegmomenten hebben ertoe geleid dat we nu een comfortabele, kwalitatieve en veilige fietssnelweg kunnen aanbieden: zo zal er, door het aanbrengen van een aantal eilandjes, ‘Langs de Spoorweg’ geen doorgaand (gemotoriseerd) verkeer meer mogelijk zijn tussen de Klapstraat/Broekstraat en de Broekstraat/Keistraat, zal er over heel het tracé een afsluiting geplaatst worden die zorgt voor een veilige afscheiding met de spoorweg, zal er aangepaste verlichting voorzien worden zodat het ook ’s avonds veilig fietsen is en zal de bestaande asfaltlaag volledig vernieuwd worden.
Al deze ingrepen starten, bij gunstige weersomstandigheden, op maandag 4 maart 2019 en worden uitgevoerd door Alonco Aannemingen bvba uit Verrebroek. Voor de uitvoering van de werken zijn 30 kalenderdagen voorzien.
We willen al meegeven dat vanaf het begin van de werken de nieuwe verkeersregeling al van kracht wordt waarbij er dus geen (gemotoriseerd) doorgaand verkeer meer toegelaten wordt. De fietsers zullen gedurende de periode van de werken tijdelijk omgeleid worden.
Meer info over de geplande werken en over de fietssnelwegen in het algemeen kan u bekomen op een infomoment dat plaatsvindt op woensdag 20 februari 2019 tussen 17 en 19 uur in ‘Centrum De Vierschaar’ Xavier De Cocklaan 5 te 9831 Deurle.

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten