Katholieke Bond voor Gepensioneerden Latem (KBG)

Senioren kunnen voornamelijk komen kaarten bij de Katholieke Bond van Gepensioneerden.

Praktische info

  • Het kaarten vindt tweewekelijks plaats de tweede en vierde woensdagnamiddag van de maand om 13.30 uur.

  • Plaats: Centrum De Vierschaar, Xavier de Cocklaan 5, Deurle.

Contactgegevens

Voorzitter: Freddy Vanmassenhove: freddy_vanmassenhove@hotmail.com, 0475 97 97 13.