Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden.

Bevoegdheden

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit kan op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, of op eigen initiatief.

Activiteiten

De milieuraad trekt mee aan de kar van acties die het bewustzijn en draagvlak over milieu, natuur of klimaat verbreden, zoals de jaarlijkse grote lenteschoonmaak. Daarnaast organiseert de milieuraad open vergaderingen rond verschillende thema's.

Samenstelling

De milieuraad telt 10 effectieve, stemgerechtigde leden en 10 plaatsvervangers:

 • Sonia Vandepitte (voorzitter), Jonna Thiel, Marc Cabus, Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt afdeling Gent, kern Deurle-Latem)

 • Dirk Boeren (Landelijke Gilde Deurle-Latem)

 • Lieve Ferdinande (Velt)

 • Marijke Van de Velde, Antoine Van de Putte (Erfgoed Deurle)

 • Els Fraeye, Nathalie Maebe (lokale handel)

 • Tanguy Van Asch, Louis Notte (Jeugdraad)

 • Noël Librecht, Marianne Dingemans (Seniorenraad)

 • Inge De Mey, Caroline Macharis (Bosbehoud vzw)

 • Tom Embo (ondervoorzitter), Marleen Van den Brande, Karel Vanpraet, Philippe Vanden Weghe (deskundigen natuur en milieu)

De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad worden uitgenodigd tot de vergadering en hebben geen stemrecht:

 • Peter Draulans (Samen N-VA)

 • Hans Van Hooland (Welzijn)

 • Nicolas Bosschem (Voor Latem en Deurle)

Secretariaat

Grondgebiedzaken
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 30
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.