Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden.

Bevoegdheden

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit kan op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, of op eigen initiatief.

Activiteiten

De milieuraad trekt mee aan de kar van acties die het bewustzijn en draagvlak over milieu, natuur of klimaat verbreden, zoals de jaarlijkse activiteiten grote lenteschoonmaak en Latemzingt!¡Deurlezingt. Daarnaast organiseert de milieuraad open milieuraden over verschillende thema's.

Samenstelling

De milieuraad telt 9 effectieve stemgerechtigde leden en 9 plaatsvervangers:

 • Tom Embo (voorzitter), Sonia Vandepitte, Jonna Thiel, Marc Cabus, Pieter Van Bulck, Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt afdeling Gent, kern Deurle-Latem)

 • Dirk Boeren, Erik Van Den  Berghe (Landelijke Gilde Deurle-Latem)

 • Marijke Van de Velde, Antoine Van de Putte (Gezinsbond)

 • Jolien Goossens (Jeugdraad)

 • Noël Librecht (Seniorenraad)

 • Bernard Herbert, Caroline Meyvaert (Bosbehoud vzw)

 • Paul Janssens (ondervoorzitter), Geert Boeije (Geïnteresseerde inwoners)

De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad worden uitgenodigd tot de vergadering en hebben geen stemrecht:

 • Bea Roos (SAMEN)

 • Steven Van den Heede (WELZIJN)

 • Sonja Ledoux (Voor Latem en Deurle)

 • Francis Masscho (N-VA)

Secretariaat

Grondgebiedzaken
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 30
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten