Natuurvergunning

Een natuurvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen (KLE) en vegetaties in natuur-, parkgebied. In agrarisch gebied is enkel het wijzigen van KLE vergunningsplichtig.

Onder vegetaties worden onder meer begrepen natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals: heiden, moerassen, graslanden, loofbossen, houtachtige beplantingen.
KLE zijn houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen, sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen, bermen, holle wegen, grachten, dijken, bomen, hoogstamboomgaarden.

Een natuurvergunning is niet verplicht als het Agentschap Natuur en Bos (ANB) adviseert bij de beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag voor dezelfde ingreep. Als er advies is van het ANB, geldt de stedenbouwkundige vergunning namelijk als natuurvergunning.

Info en procedure

Natuur en milieu Vlaanderen

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.