Nieuws

  • 18 juni 2018
campagne gezonde gezinnen

Lancering Campagne Gezonde Gezinnen

Ouders en grootouders staan in onze steeds veranderende samenleving voor heel wat uitdagingen op het vlak van opvoeding. Ouders zijn vaak op zoek naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten niet altijd waar te beginnen.
tieneractiviteiten zomer 2018
  • 18 juni 2018

Tieneractiviteiten Zomer 2018

Ook deze zomer organiseert de gemeente in samenwerking met de Jeugddienst van De Pinte, tieneractiviteiten tijdens de zomervakantie. Alle tieners tussen 12 en 16 jaar hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen en kunnen zich inschrijven.
Domein Cnops
  • 13 juni 2018

Voorstel ontwerp dorpsherwaardering Deurle

Tijdens de open raadscommissie van 21 juni 2018 wisselt het college van burgemeester en schepenen graag van gedachten over de inrichting van het domein Cnops en de dorpskern. Samen met alle gemeenteraadsleden zijn ook de inwoners van harte welkom.
Pastoerie Latem
  • 4 juni 2018

Nieuwe tijdelijke locatie bibliotheek: pastorie van Latem

Zaterdag 7 juli 2018 is de laatste openingsdag in de huidige bibliotheek. We nemen afscheid van ons oude gebouw en sluiten af in schoonheid met een drankje tijdens de openingsuren van 10 tot 12 uur.
Japanse duizendknoop
  • 18 juni 2018

Bestrijding Japanse duizendknoop

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is bijzonder moeilijk. Er werden reeds heel wat technieken getest om de plant te bestrijden, maar geen enkele ervan is sluitend.
kermistent met publiek Hooglatem
  • 11 juni 2018

Lees het nieuwe Dorpsmagazine - juni 2018

Het nieuwe dorpsmagazine wordt op 13 juni 2018 bedeeld bij de inwoners van Sint-Martens-Latem. U leest er onder andere:
taxus
  • 4 juni 2018

Taxussnoeisel niet meer apart ingezameld

Gedurende  de afgelopen 10 jaar hebben velen taxussnoeisel naar het recyclagepark gebracht. Met de opbrengst van de inzameling konden heel wat projecten worden gesteund. Zo werd in totaal 152.000 euro geschonken aan o.m.
Professor B. Verschaffel
  • 13 juni 2018

Uitnodiging bib van de toekomst

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe bib geeft Prof. B. Verschaffel een lezing over de bib van de toekomst. Hij is gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep Architectuur en Stedebouw Ugent. Waar: raadzaal gemeentehuis
Edgar Barbaix
  • 4 juni 2018

Drie winnaars Edgar Barbaixprijs voor fotografie

Kunstfotograaf Edgar Barbaix (1893-1973) verwierf tussen 1920 en 1940 faam met zijn opnames van het landelijk en stedelijk leven en fotografeerde bovendien diverse Latemse kunstenaars. Het thema van deze vijfde editie is ‘lijnen’. 
Hof ter laecke
  • 1 juni 2018

Openbaar onderzoek Hof ter Laecke

De gemeenteraad stelde op 28 mei 2018 de gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leievallei, deelplan Hof ter Laecke voorlopig vast. Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt de toekomstige bestemming en de stedenbouwkundige voorwaarden vast van een bepaald gebied.