Nieuws

  • 24 januari 2021
supermartenslatem klein

Verschil quarantaine en isolatie?

Er worden nog steeds veel vragen gesteld over het verschil tussen isolatie en quarantaine. Wanneer moet je welke regels volgen? We verduidelijken hieronder het verschil.
supermartenslatem klein
  • 24 januari 2021

CORONA- UPDATE na overlegcomité 22 januari 2021

Met het vooruitzicht op de vaccinaties is er licht aan het einde van de tunnel. Wat niet wegneemt dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de cijfers niet weer de hoogte in gaan.
recipiënt restafval
  • 18 januari 2021

Nieuwe afspraken voor de ophaling van het huisvuil

Na een moeilijke start van de samenwerking met onze nieuwe ophaler zijn de gemeente, de afvalintercommunale en de nieuwe ophaalfirma tot duidelijke afspraken gekomen die rekening houden met de specifieke omstandigheden van ons dorp, het belang van onze inwoners en het zware werk van de ophaler.
supermartenslatem klein
  • 13 januari 2021

Vragen over vaccinatiecentrum? Meer nieuws volgt!

Er komt een vaccinatiecentrum in Nazareth voor de inwoners van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Er is een coördinator aangesteld en een werkgroep is gestart om alle praktische zaken verder uit te werken.
supermartenslatem klein
  • 22 januari 2021

Warme oproep vrijwilligers Gemeenteschool Deurle

Voor de gemeenteschool in Deurle zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen met de maaltijdbedeling. Onder begeleiding sta je in voor de maaltijdbedeling van de kleuters en leerlingen van de lagere school.
supermartenslatem klein
  • 15 januari 2021

Oproep vrijwilligers vaccinatiecentrum

Samen met de besturen van Nazareth en De Pinte nemen we als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid om een lokaal vaccinatiecentrum voor de drie gemeenten in te richten. Het centrum zal komen in de sporthal van Nazareth (Drapstraat 76).
supermartenslatem klein
  • 13 januari 2021

Gemeenten slaan de handen in elkaar voor vaccinaties

De vaccinatiestrategie in België wordt versneld. Vanaf half februari zullen 120 vaccinatiecentra in Vlaanderen de deuren openen, eerst voor 65-plussers en kwetsbare mensen, nadien voor alle volwassenen. Bedoeling is om alle volwassenen tegen de zomer te vaccineren.
kunstwerk tussen Leie en gemeentehuis in de sneeuw
  • 21 januari 2021

Agenda gemeenteraad en OCMW-raad 25 januari 2021

Op maandag 25 januari 2021 gaan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn door. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de gemeenteraad in de gewone setting te laten doorgaan. De vergadering vindt digitaal plaats en u kan deze volgen via YouTube.
gemeentehuis en leie klein
  • 15 januari 2021

Informatiecampagne nieuwe e-ID

Midden vorig jaar werd de nieuwe identiteitskaart gelanceerd. De vingerafdrukken vormen de meest besproken nieuwigheid van de kaart.
huisvuil niet in ton
  • 12 januari 2021

Ophaling restafval, PMD, P&K voortaan op donderdag + niet in containers plaatsen

LET OP: restafval, PMD, papier en karton wordt voortaan op donderdag opgehaald; de eerste inzameling van alle afval is op 14 januari