Nieuws

  • 26 oktober 2020
rustende schapen westerplas

Openbaar onderzoek straatnaamgeving

Op 16 december 2019 keurde de Gemeenteraad principieel de naamgeving van diverse trage wegen goed. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis van 1 tot en met 30 november 2020. Maak hiervoor vooraf een afspraak via e-mail of 09 282 17 30. U kan de documenten ook hieronder raadplegen.
supermartenslatem klein
  • 23 oktober 2020

Alarmniveau 4 voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4. 
gemeentehuis en leie klein
  • 23 oktober 2020

Phishing via sms en e-mail alomtegenwoordig

Kreeg u ook al eens een e-mail of sms met instructies over uw bankrekening? Of over exclusieve mondmaskers, een verzekering in quarantaine of andere berichten? Wees steeds alert bij e-mails en smssen die u niet verwacht en die concrete instructies geven. 
gemeentehuis en leie klein
  • 20 oktober 2020

Nieuwe reglementen voor Latemse verenigingen 

Op de gemeenteraad van 12 oktober 2020 werden nieuwe reglementen rond subsidies voor verenigingen goedgekeurd. Na grondig overleg met meer dan 40 lokale verenigingen, werden hun noden, wensen en doelen in kaart gebracht.
gemeentehuis en leie klein
  • 23 oktober 2020

Kerkhof Deurle: éénmalige procedure

Het komende jaar loopt er een procedure tot het ontruimen van graven op de begraafplaats van Deurle waarbij alsnog de mogelijkheid gegeven wordt om toch nog een concessie te nemen. 
gemeentehuis en leie klein
  • 22 oktober 2020

Raadscommissie 26 oktober 2020

Op maandag 26 oktober 2020 gaat een gemeenteraadscommissie door. De vergadering begint om 19.30 uur. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de raadscommissie in de gewone setting te laten doorgaan. De vergadering vindt digitaal plaats en u kan deze volgen via Teams.
supermartenslatem klein
  • 17 oktober 2020

Strenge coronamaatregelen vanaf 19 oktober 2020

Op 16 oktober 2020 werden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan in op maandag 19 oktober 2020 en gelden voor het hele land. 
gemeentehuis en leie klein
  • 23 oktober 2020

Verlenging van vervallen grafconcessies 2021 begraafplaatsen

Momenteel worden de concessies die vervallen in het jaar 2021 aangeplakt op de begraafplaatsen van Sint-Martens-Latem en Deurle. Nabestaanden hebben de mogelijkheid om de concessie te vernieuwen, en dit tot 31 oktober 2021. 
supermartenslatem klein
  • 21 oktober 2020

Mondmasker verplicht op begraafplaatsen

Van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020, de periode rond Allerheiligen, geldt een mondmaskerplicht op openbare begraafplaatsen en bijhorende parkings. Deze verplichting geldt in alle gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen.  Mondmaskers worden ook verplicht:
wegenwerken
  • 16 oktober 2020

Nelemeersstraat onderbroken

Vanaf maandag 19 oktober 2020 starten werken in de Nelemeersstraat.