Nieuws van het FAVV aan hobbyhouders van pluimvee

  • 9 juli 2018

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van
Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende
gemeenten in België.
Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV
nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in
België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen
(verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen,
eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven),
fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod
om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten,
tentoonstellingen, beurzen,…).
Deze maatregelen gelden tot en met 31 juli 2018; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten