Omleiding en beurtelings verkeer in de Pontstraat

  • 21 mei 2021

Vanaf 25 mei 2021 start aannemer Vuylsteke, in opdracht van de gemeente Sint-Martens-Latem, Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Farys, met de voorbereidende werkzaamheden voor de wegenis- en rioleringswerken in de Pontstraat en de Oude Pontweg. Het ontwerp voorziet in een veilige en comfortabele nieuwe wegenis en fietsinfrastructuur.

De voorbereidende fase (bouwrijp maken van het terrein en uitvoering van de nutswerken) loopt tot half maart 2022. In die periode wordt het vrachtverkeer (+3,5 ton) niet toegelaten in de Pontstraat en omgeleid via Deinze of de E40.

Enkel het plaatselijke vrachtverkeer en het overige (gemotoriseerd) verkeer worden tijdens deze voorbereidende fase nog toegelaten in de Pontstraat waar er, ter hoogte van de werken en in het kader van de veiligheid, beurtelings verkeer wordt voorzien a.d.h.v. mobiele verkeerslichten.

Er wordt met aandrang gevraagd om de omleiding en het snelheidsregime te respecteren voor ieders veiligheid.

Het omleidingsplan vindt u hier.

Meer informatie over het project vindt u hier

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.