Openbaar onderzoek Bogaertstraat start op 11 mei

  • 8 mei 2020

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de voorlopige vaststelling van de rooilijn van de Bogaertstraat, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2020.

Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Dorp 1 te 9830 Sint-Martens-Latem van maandag 11 mei 2020 tot en met dinsdag 9 juni 2020.

Door de coronamaatregelen kan het openbare onderzoek momenteel enkel op afspraak ingekeken worden. U kan hiervoor een afspraak maken via het nummer 09 282 17 30. 

Bezwaren of opmerkingen dient men schriftelijk (gemeente Sint-Martens-Latem, dienst grondgebiedzaken, Dorp 1 te 9830 Sint-Martens-Latem) of via mail (grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be)  te bezorgen voor het einde van het openbaar onderzoek.
U kan het grafisch plan met betrekking tot deze wijziging hieronder downloaden:

pdf bestand291003c_overzichtsplan grondafstand Bogaertsraat.pdf (4.64 MB)

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
O.L.V. Hemelvaart
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Warning 15 augustus gesloten