Oproep deelname algemene vergadering Cultuurraad

  • 29 mei 2019

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC of Cultuurraad) is een lokale adviesraad die voornamelijk advies geeft over cultuurmateries in de gemeente, op aanvraag van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of op eigen initiatief.

Conform het nieuw decreet lokaal bestuur dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, heeft de GRC verschillende documenten aangepast. Het gaat om de statuten, het huishoudelijk reglement en de samenwerkingsoverovereenkomst. De algemene vergadering van donderdag 27 juni 2019 zal deze documenten bespreken en eventueel goedkeuren (20 uur, Raadzaal, Dorp 1). Hiermee zal de GRC de procedure voor de officiële erkenning door de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 afronden.

De algemene vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de leden. U bent van harte welkom.

Info: Martine Vanhoucke, voorzitter GRC, vanhoucke.martine@gmail.com.

Dienst Vrije Tijd - Cultuur
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
09 282 78 36
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.