Overlegcomité beslist geen versoepeling

  • 21 december 2020

Het Overlegcomité heeft vrijdag 18 december 2020 de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels (o.a. strengere reisregels en strikte controle telewerk).
 

Naleven van het aantal contacten
Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 

  • Maximum één knuffelcontact per gezin

     

  • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden

     

  • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen

     

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Meer informatie over de maatregelen lees je hier.