Publieke inspraak: plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

  • 16 augustus 2021

Het Departement Landbouw en Visserij startte de procedure op voor het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027. Het Team MER verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 22 juli 2021.

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur. Het programma geeft voornamelijk financiële steun aan maatregelen ter bevordering van de professionele zeevisserij en aquacultuur en stelt hierbij volgende prioriteiten:

  • een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee bevorderen;
  • bijdragen tot de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;
  • een duurzame blauwe economie doen groeien  en welvarende kustgemeenschappen creëren;
  • de internationale oceaangovernance versterken en zorgen voor veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

 

Kennisgeving

U kan de volledig verklaarde kennisgeving van het ontwerp-MER raadplegen van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021:

 

Publieke inspraak

U kan de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Inspraakreacties kan u bezorgen:

Departement Omgeving - Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

  • Per e-mail naar mer@vlaanderen.be met als onderwerp ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 EFMZV'
  • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis, Dorp 1
Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.