Wegeniswerken Pontstraat en Oude Pontweg

Vanaf 25 mei 2021 start aannemer Vuylsteke in opdracht van de gemeente Sint-Martens-Latem, Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Farys met de voorbereidende werkzaamheden voor de wegenis- en rioleringswerken in de Pontstraat en de Oude Pontweg.

Het ontwerp voorziet in een veilige en comfortabele nieuwe wegenis en fietsinfrastructuur. Binnen dit project wordt tevens voorzien in de aanleg van een gescheiden riolering. Dat betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd.

De ontwerpplannen voor deze straten en de planning kan u hieronder terugvinden, alsook informatie over de voorbereidende werken (tot half maart 2022). Ook het verslag en de presentatie van het bewonersoverleg van 12 mei 2021 kan u op deze pagina raadplegen. Onderaan vindt u de nieuwsberichten betreffende dit project.

 

Ontwerpplannen

Riolering

 

Wegenis

 

Planning

  • In een eerste fase (vanaf 25 mei 2021) zal de aannemer het terrein bouwrijp maken. Die werken zullen tot half juni 2021 duren.  

  • Daarna zullen de nutsmaatschappijen (Farys, Fluvius, Proximus, Telenet) de nodige werken uitvoeren aan de nutsleidingen in het kader van de aanleg van de nieuwe wegenis en riolering. Die werken zullen tot half maart 2022 duren.

  • Vanaf half maart 2022 zullen de effectieve wegenis- en rioleringswerken in de Oude Pontweg en de Pontstraat gefaseerd verlopen. Deze werken zullen vermoedelijk duren tot eind 2023, onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden.

 

Omleiding tijdens voorbereidende werken (tot half maart 2022)

In de voorbereidende fase (bouwrijp maken van het terrein en uitvoering van de nutswerken) wordt het vrachtverkeer (+3,5 ton) niet toegelaten in de Pontstraat en omgeleid via Deinze of de E40. Enkel het plaatselijke vrachtverkeer en overige gemotoriseerd verkeer worden tijdens deze voorbereidende fase nog toegelaten in de Pontstraat waar er, ter hoogte van de werken en in het kader van de veiligheid, enkel nog beurtelings verkeer wordt voorzien a.d.h.v. mobiele verkeerslichten. Er wordt met aandrang gevraagd om de omleiding en het snelheidsregime te respecteren voor ieders veiligheid.

Omleidingsplan tijdens voorbereidende werken

 

Bewonersoverleg 12 mei 2021

Op 12 mei 2021 vond via Teams een bewonersoverleg plaats. Hieronder vindt u het verslag van dat overleg en de presentatie (pdf en ppt).

Verslag van het bewonersoverleg

Presentatie van Pieter De Muynck (Evolta) en Davy Poelaert (Ivan Vuylsteke NV) - pdf

Presentatie van Pieter De Muynck (Evolta) en Davy Poelaert (Ivan Vuylsteke NV) - ppt

 

 

 

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten