Premie inbraakpreventie

Beschrijving

De gemeente verleent een premie voor inbraakpreventie in particuliere woningen.

Doelgroep

Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van particuliere gebouwen in Sint-Martens-Latem die gebouwd zijn voor 1 januari 2009.

Voorwaarden

Voor de premie komen in aanmerking:

 • de beveiliging van de buitendeuren die direct toegang geven tot de woning (cilindersloten, veiligheidssloten, rosassen, grendels en dergelijke);
 • de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning zoals in het voorafgaand technopreventief advies is aanbevolen (vensterstukken, grendels, e.a.);
 • de installatie van veiligheids- of schrikverlichting.

Voor de premie komen niet in aanmerking: de installatie van elektronische alarmsystemen en de vervanging van defecte of vernielde cilindersloten.

Procedure

 1. U vraagt via het aanvraagformulier een voorafgaand technopreventief advies aan de lokale politie.
 2. Binnen de twee maanden na de aanvraag bezorgt de politie, na huisbezoek, zijn technopreventief advies aan u en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 3. Op basis van dit advies voert u de beveilgingsmaatregelen uit.
 4. Ten laatste twaalf maanden na het verkrijgen van dit advies maakt u, als bewijs van de gemaakte kosten, een kopie van de gedateerde aankoop- en of installatiefacturen samen met het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina) over aan het College van Burgemeester en Schepenen. De facturen moeten gedateerd zijn na het advies.

 5. Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de echtheid van de facturen, vergelijkt deze met de originelen en gaat na of de procedure is gerespecteerd.
 6. De lokale politie controleert binnen de twee maanden of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op het hele gebouw.
 7. De lokale politie maakt binnen die periode haar controleverslag over aan het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist over het al dan niet toekennen van de premie.
 8. Het College van Burgemeester en Schepenen maakt u haar beslissing schriftelijk over.

Bedrag

 1. De premie bedraagt telkens 30% van de gemaakte kosten (excl. BTW) voor de plaatsing van één of meer cilinders, veiligheidscilinders, veiligheidssloten, veiligheidsrosassen of andere beveiligingswerken (vensterkrukken, schrikverlichting, schuifgrendel, ingebouwde grendels e.a.) met een maximum gecumuleerde toelage van 175 euro per woning.
 2. Indien één van de bewoners ouder is dan 60 jaar worden de premie en de gecumuleerde toelage verdubbeld.
 3. Voor eenzelfde gebouw is meer dan eenmaal een subsidie mogelijk, in zoverre dat de totale (gecumuleerde) toelage nooit meer kan bedragen dan het hoger vermelde bedrag.
Politie wijkcommissariaat Sint-Martens-Latem
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Op afspraakGezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak.
08:30 - 12:00
Op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 17:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.