Samenstelling College van Burgemeester en Schepenen

Burgemeester
 • Algemeen Beleid
 • Veiligheid en leefbaarheid (politie, brandweer, orde & veiligheid)
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Onthaal 
 • Communicatie
 • Personeelszaken/Dienstverlening en Kwaliteitsbeheer
 • Burgerlijke Stand
 • Kerkfabrieken
1ste schepen
 • Land- en tuinbouw
 • Nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, riolering, telecom)
 • Afvalbeleid
 • Openbare werken (wegenis en waterbeheersing) en Technische Diensten
 • Toerisme
2e schepen
 • Financiën
 • ICT en Informatie
 • Mobiliteit
 • Jeugd en Gezin
3e schepen
 • Patrimonium, Erfgoed en Begraafplaatsen
 • Lokale Economie, Handel & Middenstand, Werk
 • Milieubeheer en Duurzaamheid
 • Feestelijkheden
4e schepen
 • Onderwijs (incl kunstonderwijs)
 • (levenslang) Leren (incl. bibliotheekwezen)
 • Sport en Recreatie
5e schepen
 • OCMW
 • Sociale zaken
 • Kinderopvang
 • Senioren
 • Wonen
 • Cultuur en Verenigingsleven (incl. cultuurprijzen, museale werking)
 • Ontwikkelingssamenwerking
Algemeen directeur
Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
wo
do
vr
za
zo
ma
di
08:30-12:00
13:30-16:00
Enkel dienst Burgerzaken.
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-11:45
Enkel dienst Burgerzaken
Gesloten
08:30-12:00
Gesloten
Kerstdag
25 december gesloten
26 december gesloten
1 januari gesloten
2 januari gesloten