Samenstelling nieuwe beheerraad van de bibliotheek

  • 14 januari 2019

Naar aanleiding van de nieuwe bestuursperiode dient de openbare bibliotheek een vernieuwde beheerraad samen te stellen. De beheerraad heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het uittekenen van de krachtlijnen van het bibliotheekbeleid en de uitbouw van de bibliotheekwerking.

Oproep aan geïnteresseerde kandidaten

Het beheersorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende fracties in de gemeenteraad, vertegenwoordigers van verschillenden ideologische en filosofische strekkingen of uit gebruikers van de bib.

Kandidaat vertegenwoordigers moeten inwoner zijn van de gemeente Sint-Martens-Latem en mogen niet zetelen in de gemeenteraad.

Personen die belangstelling hebben voor literatuur, film of documentatie kunnen zich kandidaat stellen.

Wie belangstelling heeft voor het uitoefenen van deze onbezoldigde functie in een raad die 3 à 4 keer per jaar vergadert, kan zijn/haar kandidatuur richten tot het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem. De kandidaturen dienen binnen te zijn voor 11 februari 2019.

Bibliotheek
tijdelijke locatie
Dorp 11
9830 Sint-Martens-Latem
België
10:00-12:00
Gesloten
Gesloten
15:00-18:45
14:00-17:45
10:00-12:00
15:00-17:45
Gesloten