Situatie vogelgriepvirus H5

  • 8 januari 2021

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België. Daarnaast werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide.
Alle besmettingen zijn ondertussen onder controle gebracht en het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven. 

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied.
Klik hier om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.
Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.  

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:
•    Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
•    Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
•    Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
•    Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.
Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.