Verkiezingen 14 oktober 2018

Op 14 oktober 2018 vinden opnieuw gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats. In België is er stemplicht. Iedereen die voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet gaan stemmen op zondag 14 oktober 2018. Indien u verhinderd bent, is het aangewezen een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Volmacht geven

In de volgende gevallen kan u bij de dienst Burgerzaken een attest verkrijgen om aan uw volmacht toe te voegen:

 • U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. U vraagt een attest van de burgemeester waaruit de uitoefening van uw beroep blijkt.
 • U bent om een andere reden op de dag van de stemming niet in uw woonplaats wegens tijdelijk verblijf in het buitenland. Dat moet gestaafd worden met een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgegeven door de burgemeester, na voorlegging van de nodige bewijsstukken (tickets, boeking of verklaring op eer). Die aanvraag moet bij de dienst Burgerzaken uiterlijk op 12 oktober vóór 12 uur ingeleverd zijn.

In de volgende gevallen kan u een volmacht geven met het benodigde verantwoordingsstuk. In deze gevallen hoeft u niet langs te komen bij de dienst Burgerzaken:

 • U kan wegens ziekte of beperking niet naar het stembureau. Een medisch attest van uw huisarts wordt toegevoegd aan de volmacht. Geneesheren die zich kandidaat stellen bij de verkiezingen, mogen dit medische attest niet afgeven.
 • U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook dat geldt als geldige reden voor alle kiesgerechtigde leden van het gezin die daar met u verblijven. U voegt een attest van de werkgever toe.
 • U verkeert in de onmogelijkheid te gaan stemmen vanwege uw geloofsovertuiging. Een attest van de religieuze overheid is vereist.
 • U bent student en kan zich om studieredenen niet naar het stembureau begeven. Een attest van de directie van de instelling waar u studeert, is verplicht.

Het formulier waarmee u een volmacht kan geven, is beschikbaar via de website: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier.

Aan wie kan men de volmacht geven?

De volmachtkrijger (gemachtigde) is iemand die eveneens voldoet aan de kiesvoorwaarden en stemrecht heeft voor alle verkiezingen waarvoor ook u  stemrecht heeft. Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben. Met de volmacht moet men gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dat alsnog te regelen?

Deelname aan de verkiezing is verplicht. Indien u zelf niet kan gaan stemmen, is het sterk aan te raden een volmacht te geven. Wenst u geen volmacht te geven, dan kan u de redenen van uw onthouding met de nodige verantwoording aan de vrederechter meedelen.
Dat kan per brief of u kan een persoon vragen die af te geven aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen. Indien de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.

Wat brengt u mee op de dag van stemming?

Uw oproepingsbrief  en uw identiteitskaart.

Moet u bij volmacht voor iemand anders gaan stemmen, dan dient u bovendien ook nog volgende documenten mee te brengen:

 • de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam u zal stemmen;
 • het volmachtformulier;
 • de nodige attesten om de volmacht te verantwoorden.

Oproepingsbrief

U ontvangt een oproepingsbrief eind september 2018. Daarop ziet u waar u zich moet aanmelden om uw stem uit te brengen.

Stemlocaties

De stembureaus zijn op 3 locaties ondergebracht:

 • in de gemeentelijke basisschool in Deurle (Dorpsstraat 28, Deurle);
 • in Huize Elsakker (Priesterage 57, Sint-Martens-Latem);
 • in de sporthal (Hoge Heirweg 64, Sint-Martens-Latem).

Opgelet, kiezers die gewoonlijk in de gemeentelijke basisschool van Sint-Martens-Latem hun stem uitbrachten, dienen zich dit jaar naar de sporthal te begeven.

Hoe geldig stemmen?

De gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden van rechtswege gehouden om de 6 jaar. We frissen even op hoe u geldig kan stemmen en wat nu alweer het verschil is tussen een lijststem en een voorkeurstem.
Een lijststem uitbrengen betekent dat u zich akkoord verklaart met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten. In dat geval kan u enkel het bolletje bovenaan de lijst invullen.
Eén of meerdere voorkeurstemmen uitbrengen is een specifieke stem voor één of meerdere kandidaten binnen eenzelfde lijst. Stemt u voor verschillende kandidaten over lijsten heen, dan is uw stem niet geldig.
Een lijststem én één of meerdere voorkeurstemmen uitbrengen kan, maar dan zullen alleen uw voorkeurstemmen meetellen.

Een geldige stem uitbrengen gebeurt steeds binnen één (partij) lijst. Zodra u over verschillende lijsten (partijen) heen stemt, is uw stem ongeldig. Kleur het bolletje van uw voorkeur volledig rood zodat er geen twijfel is. Een blanco of ongeldige stem telt niet mee bij de zetelverdeling.

Voorzitters en bijzitters stem- en telbureau

In augustus stellen wij onze stembureaus en telbureaus samen.  Het is een ideale gelegenheid om de verkiezingen van dichtbij mee te maken en om andere inwoners te leren kennen. Wij hopen op een positieve respons van iedere aangeschrevene.

Kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Als kandidaat vindt u ook alle nodige informatie terug op www.vlaanderenkiest.be/kandidaat. U kunt er zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief: https://vlaanderenkiest.be/nieuwsbrief.

 

 

 

Burgerzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
do
vr
za
zo
ma
di
wo
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-11:45
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
13:30-16:00