Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en dit een formeel karakter wensen te geven, kunnen een verklaring wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. 

Het wettelijk samenwonen of het geregistreerd partnerschap geeft een zekere juridische bescherming.

Doelgroep

Twee personen die een woning delen, kunnen een verklaring wettelijk samenwonen afleggen. U kan wettelijk samenwonen met uw partner, familielid of iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

Voorwaarden

Een verklaring wettelijk samenwonen veronderstelt dat u:

  • op hetzelfde adres woont;
  • ongehuwd bent en/of geen andere registratie wettelijke samenwoning hebt lopen;
  • bekwaam bent om contracten aan te gaan (niet minderjarig of verklaring onbekwaamheid).

Procedure

Wettelijke samenwoning registreren

Kom beiden langs tijdens de diensturen op de dienst Burgerzaken. De beambte vraagt jullie de artikelen van toepassing op het wettelijk samenwonen te lezen. Ondertussen maakt de beambte de documenten klaar voor de registratie van het wettelijk samenwonen. Meteen na de registratie ontvangen jullie het bewijs van wettelijk samenwonen.

Wettelijke samenwoning beëindigen 

De wettelijke samenwoning houdt op:

  • bij het overlijden van een van de partners;
  • door een huwelijk van een van de partners;
  • door de gemeenschappelijke verklaring van beide partners bij de dienst Burgerzaken van de woonplaats van een van de partners;
  • door een eenzijdige verklaring van een van de partners. De kosten voor de bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner zijn ten laste van de aanvrager.

Indien een van beide partners in een andere gemeente woont, zal een aangetekend schrijven aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de andere gemeente worden gezonden. De kosten zijn ten laste van de voormalige partners.

Bedrag

Gratis

Nodig

Partners met de Belgische nationaliteit en in België geboren dienen enkel de identiteitskaart mee te brengen.

Heeft 1 of beide partners niet de Belgische nationaliteit en/of bent u niet in België geboren, dan brengen jullie uw identiteitskaart mee en volgende documenten: 

  • uittreksel geboorteakte met aanduiding van afstamming;
  • attest ongehuwde staat of uittreksel van de echtscheidingsakte of uittreksel van de overlijdensakte.

Bovenstaande documenten mogen maximum 6 maanden oud zijn en voorzien van de nodige legalisaties. Documenten opgemaakt in een andere taal moeten in België vertaald worden door een beëdigd vertaler. Een recente lijst met beëdigd vertalers kan u opvragen bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Burgerzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
do
vr
za
zo
ma
di
wo
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-11:45
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
13:30-16:00